HUIS & HYPOTHEEK

01 Huis Kopen

De aankoop van een woning is een van de grootste beslissingen in je leven. Daarom is het zo belangrijk dat alles goed geregeld is.

Hebt u een woning gevonden en bent u het eens over de prijs? Dan moet u afspraken maken over de overdracht en over de voorwaarden. Die afspraken moet u schriftelijk vastleggen in de koopovereenkomst. Mondelinge afspraken gelden dus niet.

In een koopovereenkomst staan de afspraken die u maakt met de verkoper zoals het bedrag dat u voor de woning dient te betalen en per wanneer de woning wordt overgedragen. Wat er verder in staat, is afhankelijk van de woning en van uw afspraken met de verkoper. Bijvoorbeeld afspraken over:

  • Ontbindende voorwaarden
  • Een waarborgsom of bankgarantie
  • Wat precies bij de woning hoort en wat niet
  • Hoe u omgaat met een eventuele bodemverontreiniging en bezwarende bepalingen zoals erfdienstbaarheden, bijvoorbeeld recht van overpad.

De notaris kan u hierover adviseren.
Na het tekenen van de koopovereenkomst heeft u nog drie dagen bedenktijd. In die periode kunt u nog zonder boete of kosten onder de koop uit komen. Daarna bent u er aan gebonden, tenzij er nog ontbindende voorwaarden voor de financiering van toepassing zijn. Wilt u na de drie dagen bedenktijd nog van de overeenkomst af, dan is dit doorgaans lastig en kan resulteren in het moeten betalen van een boete en/of schadevergoeding aan de verkoper.

Wilt u voorkomen dat een verkoper na ondertekening van de koopovereenkomst het huis nog aan iemand anders verkoopt voor een fors hogere prijs? Laat dan de koopovereenkomst door ons inschrijven in het Kadaster. Als de koop is ingeschreven, bent u beschermd, bijvoorbeeld tegen beslagleggers ten laste van- of faillissement van de verkoper. De verkoper kan na inschrijving van de koopovereenkomst het huis binnen een periode van zes maanden niet aan een ander leveren.

02 Huis verkopen

Hebt u een koper gevonden voor uw woning en bent u het eens over de prijs?

Dan moet u afspraken maken over de overdracht en over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Die afspraken moet u schriftelijk vastleggen in de koopovereenkomst. Mondelinge afspraken gelden dus niet.

In een koopovereenkomst staan de afspraken die u maakt met de verkoper zoals het bedrag dat u voor de woning dient te betalen en per wanneer de woning wordt overgedragen. Wat er verder in staat, is afhankelijk van de woning en van uw afspraken met de verkoper. Bijvoorbeeld afspraken over:

  • Ontbindende voorwaarden
  • Een waarborgsom of bankgarantie
  • Wat precies bij de woning hoort en wat niet
  • Hoe u omgaat met een eventuele bodemverontreiniging en bezwarende bepalingen zoals erfdienstbaarheden, bijvoorbeeld recht van overpad.

De notaris kan u hierover adviseren.

Wat moet ik de koper vertellen over mijn huis?
Als verkoper hebt u een informatieplicht. U moet de koper alles vertellen over zaken die invloed kunnen hebben op de waarde van het huis of een toekomstige verkoop in de weg kunnen zitten. Het gaat dan om de bekende (verborgen) gebreken, maar ook om lasten en beperkingen en bijvoorbeeld erfdienstbaarheden. Over deze zaken moet u afspraken maken met de koper. Die afspraken legt u vast in de koopovereenkomst.
Komt de koper er later achter dat u dingen hebt verzwegen of ergens over hebt gelogen, dan kan hij een schadevergoeding eisen of de koop terugdraaien. Zorgt u er dus voor dat u de koper altijd goed informeert. Ook, of juist, over zaken die u liever niet vertelt.

03 Huis financieren

Als u een lening afsluit om een huis te kopen, dan zal de bank waar u uw lening afsluit daar iets voor terug willen.

Namelijk de zekerheid dat u voldoet aan uw verplichtingen.

Om die zekerheid te krijgen, vraagt de bank u uw huis als onderpand te geven. Als u de rente en de aflossing van de lening niet meer betaalt, dan mag de bank uw huis verkopen en met de opbrengst de schuld aflossen.
Een hypotheek is uw huis in onderpand geven om een lening af te kunnen sluiten. U geeft dus een hypotheek en krijgt daar een lening voor terug. In de hypotheekakte wordt vastgeleged dat uw huis een onderpand is voor een hypotheeklening van de door u gekozen bank.

{

Wij staan graag voor u klaar met informatie en advies op belangrijke momenten in uw leven.

{