Privacystatement Notariskantoor Groeneweg

De notaris gaat zorgvuldig om met de privacy van alle personen die voorkomen in zijn registraties. In de wet is geregeld dat deze registraties niet openbaar zijn. De notaris gebruikt persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken.

De gegevens in de registraties van de notaris zijn niet openbaar. Dat is bij wet zo geregeld. Het is van belang voor de rechtszekerheid dat deze gegevens niet voor iedereen toegankelijk zijn. Iedereen die daarom vraagt, kan de registers inzien en informatie daaruit opvragen wat over hem of haar in de notariële databank is opgeslagen. De notaris is verplicht om die gegevens te verstrekken. Ook de betreffende persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die leidt tot identificatie van een persoon. Het gaat dan bijvoorbeeld om een naam, huisadres of e-mailadres.

Waarvoor mag de notaris persoonsgegevens gebruiken?
De notaris gebruikt geregistreerde persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken. De notaris verstrekt geen persoonsinformatie aan charitatieve doelen noch stelt hij deze persoonsinformatie ter beschikking aan derden voor commerciële activiteiten, zoals direct marketing.

Om contact te onderhouden met onze klanten hebben wij sommige persoonsgegevens van u nodig. Bijvoorbeeld in contactformulieren of op deze website. De notaris mag uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten.

Aan welke wettelijke regels houdt de notaris zich?
Bij het verzamelen, beheren en verstrekken van persoonsgegevens houdt de notaris zich onder meer aan de Notariswet, de Kadasterwet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over laatstgenoemde wet leest u op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Maakt de website van de notaris gebruik van cookies?
Nee, de website van de notaris maakt geen gebruik van functionele cookies.

Welke gegevens van u heeft de notaris geregistreerd?
Met name uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer(s), emailadres(sen), in sommige gevallen uw relatie tot derden als uw besloten vennootschap, uw eventuele partner en uw kinderen.

Hebt u verdere vragen over privacy bij de notaris?
Vragen of opmerkingen kunt u per e-mail sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van het notariskantoor: schellevis@notarisgroeneweg.nl