Welkom bij de Testamentenscan van Notariskantoor Groeneweg. Het maken van een testament doe je niet iedere dag. Het is voor veel mensen een beladen onderwerp, waar ze liever niet te veel bij stil staan. Het vraagt soms ook om het maken van keuzes die niet eenvoudig zijn. Daar komt bij dat voor het maken of wijzigen van een testament de inschakeling van een notaris nodig is. AANDACHT Toch is het erfrecht een zaak die ieders aandacht behoeft. Verouderde testamenten, of zelfs het geheel ontbreken van testamenten, kunnen ongewild vergaande gevolgen hebben, waarvan u zich misschien niet bewust bent. SCAN Notariskantoor Groeneweg wil het u makkelijk maken met de Testamentenscan. Er zijn twee opties: 1. U heeft van ons een brief gekregen omdat u als een (ouder) testament heeft, dat op ons kantoor is opgemaakt. 2. U bent toevallig op deze site terecht gekomen en heeft een (ouder) testament dat niet op ons kantoor is opgemaakt. Het enige wat u dan hoeft te doen is het aanleveren van (een kopie van) uw testament op ons kantoor, met vermelding van uw huidige adres en uw telefoonnummer en de ingevulde vragenlijst. Onze deskundige juristen zullen uw testament vervolgens toetsen aan de hand van een aantal essentiële punten en hun bevindingen in een telefoongesprek aan u uiteenzetten. Dit verplicht u verder tot niets. VERDER ADVIES Indien u naar aanleiding van de brief verder wilt worden geadviseerd over het wijzigen van uw testament of nog geen testament heeft maar overweegt er een te maken, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met een van onze juristen. Vanzelfsprekend kunnen wij uw eventuele verdere vragen ook telefonisch beantwoorden. Op werkdagen is ons kantoor bereikbaar van 8:30 uur tot 17:00 uur, op nummer 0412-454938. KOSTEN Nu vraagt u zich wellicht af wat het maken of wijzigen van een testament dan wel gaat kosten. Twee testamenten gemaakt door een echtpaar of samenwoners kosten samen (incl. 21% BTW) ongeveer 500,00 euro. Een los testament kost ongeveer (incl. 21% BTW) 275,00 euro. Het gaat hier om basistarieven die als indicatie worden gehanteerd. Bij meer complexe wensen kan de prijs afwijken, maar wij geven daarover altijd van tevoren duidelijkheid. UW TESTAMENT EN DE VALKUILEN Veel mensen denken goed te zitten met hun in het verleden gemaakte testament. Vaak houden die (verouderde) testamenten een aantal risico’s in. Hierna volgen enkele voorbeelden: VRUCHTGEBRUIK Een van de belangrijkste dingen die echtgenoten voor elkaar kunnen regelen, is dat zij elkaar bij overlijden verzorgd achterlaten. Een belangrijk onderdeel van die verzorging is dat je als echtgenoten de bezittingen aan elkaar nalaat. Kinderen komen pas aan bod als de laatste van beide ouders is overleden. De wetgever heeft gevonden dat deze bescherming van de langstlevende zo belangrijk is, dat dit in 2003 in de wet is vastgelegd. Op basis van de sindsdien geldende wettelijke verdeling gaan alle bezittingen automatisch naar de langstlevende echtgenoot. De kinderen houden hun erfdeel tegoed in de vorm van een niet opeisbare vordering, die pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende ouder. Maar pas op! Als u een testament heeft dat dateert van voor 1 januari 2003, dan blijft dat geldig. U profiteert dan niet van de voordelen van het nieuwe erfrecht. Vooral indien u een ”vruchtgebruiktestament” heeft, kan dat nadelige gevolgen hebben. Wat veel mensen niet beseffen, is dat bij een vruchtgebruik de kinderen mede eigenaar worden van bijvoorbeeld de woning en de bankrekeningen. Om woning en bankrekeningen weer op naam te krijgen, is een notariële akte van verdeling nodig. Bovendien is de medewerking van alle kinderen voor de verdeling vereist. Met een modern testament, gebaseerd op het nieuwe erfrecht, kunt u die risico’s ondervangen. PRIVÉ CLAUSULE Nadat echtgenoten hebben geregeld dat zij over en weer verzorgd achterblijven, gunnen zij hun nalatenschap waarschijnlijk graag aan hun kinderen. Maar wat als een kind onverhoopt gaat scheiden? Moet dan de helft van het erfdeel meegegeven worden aan het ex-schoonkind? Veel mensen beschermen hun kinderen door het maken van een privé clausule (ook wel uitsluitingsclausule genoemd) in hun testament. Daarmee zorgt u ervoor dat alles wat uw kinderen erven, hun privé eigendom blijft en bij echtscheiding niet hoeft te worden gedeeld. Deze bescherming geldt dus ook als de kinderen in algehele gemeenschap van goederen gehuwd zijn. ERFBELASTING In 2010 is de nieuwe wet voor de erfbelasting en schenkbelasting in werking getreden. In de scan staan de tarieven voor 2016. De langstlevende echtgenoot betaalt tot een bedrag van € 636.180,00 geen erfbelasting. Over de eerste € 20.148,00 zijn kinderen en kleinkinderen geen erfbelasting verschuldigd. Dat kan aanleiding zijn voor grootouders om hun kleinkinderen belastingvrij alvast uit hun nalatenschap te laten mee erven. In het verleden zijn veel testamenten gemaakt in de vorm van een ”ouderlijke boedelverdeling”, waarbij de kinderen (op papier) een fors erfdeel kregen, waarover ook nog eens een rente werd berekend. Dat gebeurde en gebeurt vooral om zoveel mogelijk erfbelasting voor de kinderen te besparen, als de langstlevende echtgenoot komt te overlijden. Deze constructie leidt er echter in de praktijk toe, dat bij het overlijden van de eerste echtgenoot waarschijnlijk juist meer erfbelasting verschuldigd is. De achterblijvende echtgenoot moet dat dan wel kunnen en willen opbrengen. Dit is eenvoudig te voorkomen door het maken van een modern testament, waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de grote vrijstelling van € 636.180,00 die de langstlevende echtgenoot heeft. Indien u uw testament wil laten checken, dan verzoeken wij u de vragenlijst in te vullen. Wilt u een afspraak maken? Bel 0412-454938. U dient de ingevulde vragenlijst en uw legitimatiebewijs mee te nemen naar de bespreking. Klik hier voor de vragenlijst Vragenlijst Testamentenscan